Peşəkar təlim proqramları

 Təlim proqramları özünün (işçilərinin) peşəkar bacarıqlarını dərinləşdirmək və biznesini böyük miqyasda genişləndirmək  istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

  • İR mütəxəssislərinin peşəkar təlimi və ixtisasartırma
  • Karyera məsləhət xidmətləri
  • İş psixoanalizi
  • Psixoloji səriştəlilik səviyyəsinin artırılması üçün təlim
  • İş yerində əmək təhlükəsizliyi üzrə təlim
  • İlkin tibbi yardım üzrə təlim