Biznes konsaltinq xidmətləri

Standart biznes konsaltinq xidmətlərindən əlavə təklif olunan hazır optimallaşdırılmış həll yolları  təşkilatın idarə olunması sahəsində hədəflərinizə çatmağa kömək edəcəkdir.

Aşağıda qeyd olunmuş iş təkliflərindən faydalana bilərsiniz:

 • İnsan Resursları departamentinin idarə edilməsi, səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi, şirkət işçilərinin funksional məsuliyyətlərinin tərtib edilməsi, qiymətləndirmə, motivasiya və bonus sistemlərinin yaradılması
 • Namizədlərin seçilməsi, işin xüsusiyyətindən asılı olaraq müxtəlif metodlar vasitəsi ilə tələb olunan namizədin psixoloji portretinin tərtib olunması
 • İşə qəbul, kadr ehtiyatının yaradılması, qabaqcıl şirkətlərin ixtisaslaşmış peşəkar işçilərinin cəlb edilməsi (head hunting)
 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq sənədlərin hazırlanması, şəxsi işlərin aparılması
 • İşçilərin adaptasiyası və həmin dövrdə işçilərə dəstəyin göstərilməsi
 • Rəhbərlik və işçi heyətinin arasında etimadın yaradılması, psixoloji dəstəyin verilməsi
 • Biznes konsultasiyalar, rəhbərlər və işçilər üçün fərdi konsultasiyalar, təlimlər və qeyri-tibbi psixoterapiya xidmətinin göstərilməsi
 • Müxtəlif psixoloji metodikalar əsasında işçilərin  test edilməsi
 • Şirkət işçilərinin psixoloji və emosional vəziyyətinin sabitliyinə nəzarətin həyata keçirilməsi
 • Komanda ruhunun səviyyəsinin yüksəldilməsinə, iş mühitində effektiv davranış strategiyasını inkişaf etdirməyə, fikir yaratmağa və işçilərin potensialını açmağa yönəlmiş “Team Building” in təşkili və keçirilməsi
 • Qrafik və vizual nümunələr istifadə edərək təlimlərin keçirilməsi
 • Psixoloji səriştənin artırılması üzrə təlim. İR., kadr və inzibati şöbə və ya idarələrin tam auditi. Audit sənədlərinin hazırlanması, xətaların aradan qaldırılması və struktur-bölmənin effektivliyinin artırılması ilə bağlı tövsiyələrin və yekun audit rəyinin verilməsi
 • Şirkətdaxili tədqiqatların aparılması, izahatların düzgün alınması və təhlili, yekun rəyin hazırlanması
 • Arxiv və informativ sistemin yaradılması
 • Elektron Hökumət portalında işlərin aparılması
 • Arxiv sənədlərinin qeydiyyata alınması, düzgün saxlanılması və təhvil-təslimi. Sənədlərin vaxtında işlənməsinin təmin edilməsi, qeydiyyatı, uçotu, saxlanması və müvafiq struktur bölmələrə köçürülməsi
 • Aidiyyatı dövlət qurumları üçün sənəd və hesabatların hazırlanması, müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqələrin yaradılması
 • Kargüzarlıq xidmətlərinin verilməsi, şirkətlərə işçi seçimində və işə alınmasında hər növ dəstəyin verilməsi
 • İş prosesi zamanı yaranan hər bir çətinlikdə şirkət işçilərinə peşəkar mütəxəssislər tərəfindən həll yollarının göstərilməsi və məsləhətlər verilməsi
 • Müxtəlif tədbirlərin təşkili.